Thư cảm ơn các đơn vị đã có nhiều đóng góp vào sự thành công của Hội nghị Sơ kết 03 năm triển khai Đề án "Tăng cường chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số"
Văn bản liên quan