TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN - MỘT CHẶN ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

Địa chỉ: 194 Quang Trung, P. An Phú, TX An Khê, Tp Gia Lai

Điện Thoại: 02696516279